Logga in

Boka Powerplate

Glömt ditt lösenord?

Ange en hos oss registrerard kontaktuppgift, antignen mailadress eller telefon nr, så skickar vi lösenordet till dig!


Hitta oss på

Behandling hos naprapat kan avlasta köer till ortopeder

Köerna till ortopedmottagningarna är ofta alltför långa, och många remisser rör åkommor för vilka det inte finns behov av den specifika kompetens och de undersökningsmöjligheter som finns på ortopedmottagningar. Förutom lidande för patienterna utgör väntan på behandling också ett samhällsekonomiskt problem. Det är inte ovanligt att patienter som står i kö till ortopedmottagningen även söker naprapat för sina besvär, men ingen publicerad studie har hittills undersökt effekterna av naprapati eller annan manuell behandling på denna patientgrupp. I svensk hälso- och sjukvård behandlar i dag ca 1 000 legitimerade naprapater olika muskuloskeletala besvär med en kombination av manuella tekniker. På Blekingesjukhuset har den första randomiserade, kontrollerade studien (i världen) om manuell behandling för patienter som köar till ortopedmottagningar nu genomförts, med det övergripande syftet att undersöka om det är möjligt att avlasta ortopedmottagningen.

I samråd mellan ortoped och naprapat selekterades s k oprioriterade patienter ut från kön. 80 patienter som tillfrågats om deltagande i studien inkluderades. Patienterna hade väntat i genomsnitt sex månader i kön, majoriteten hade haft besvär i över ett år (vanligast i ben/fot eller i skuldra/arm) och var väl utredda inom både primär- och specialistsjukvård, och de bedömdes inte vara i behov av operation. Patienterna lottades till vanligt omhändertagande hos ortoped eller till maximalt fem behandlingar hos naprapat.

Efter 12, 24 och 52 veckor rapporterade patienterna i naprapatgruppen signifikant större förbättring i de primära utfallen smärta och fysisk funktion än patienterna i ortopedgruppen. Resultatet visade att det var möjligt att avlasta ortopedmottagningen genom att erbjuda behandling hos naprapat; 62 procent av patienterna i naprapatgruppen lämnade kön efter avslutad behandling. Andelen patienter som vid uppföljning ett år senare rapporterade att de var »lite eller mycket bättre« än före behandlingen var mer än dubbelt så stor i naprapatgruppen som i ortopedgruppen (64 respektive 28 procent)

 

Källa: Läkartidningen.se