Logga in

Boka Powerplate

Glömt ditt lösenord?

Ange en hos oss registrerard kontaktuppgift, antignen mailadress eller telefon nr, så skickar vi lösenordet till dig!


Goda effekter av naprapati i ny studie

 

En ny studie från Karolinska institutet visar att naprapati har bättre effekt på lång sikt, än traditionell rådgivande behandling.

– Vi vill att patienterna ska ha tillgång till den vård som hjälper dem, säger Eva Skillgate, en av forskarna bakom undersökningen.

Naprapati är ett system för att återställa funktionen och minska smärtan i muskler och leder. Behandlingen är manuell och terapeuten använder sig av manipulation och mobilisering av ryggraden och andra leder, samt mjukdelsbehandling som töjning och massage.

Det finns många studier som visar att manuell behandling som massage har effekt på rygg- och nackproblem, men tidigare har det inte funnits några vetenskapliga belägg för att naprapati har någon långtidseffekt.

– Det här är den första långtidsstudie som gjorts, eftersom det tidigare saknats pengar till forskning, säger Eva Skillgate.

Tidigare har en vetenskaplig artikel om korttidseffekterna publicerats som syftat till att se vad naprapati har för effekt efter tre månader. Den här studien är en uppföljning där man tittar på naprapatins effekt ett år efter behandling.

Bättre än konventionell behandling
409 personer med ospecifik rygg- och nacksmärta deltog. Hälften fick naprapatbehandling vid högst sex tillfällen, de övriga ingick i en kontrollgrupp som fick rådgivning som syftade till att stärka deras tro på sin egen förmåga att hantera sina besvär. De uppmuntrades också att vara aktiva trots smärtan, istället för att försöka vila bort den.

– Forskning har visat att den rådgivande behandlingen är effektiv för den här patientgruppen, men resultaten av den här studien visar att naprapatibehandling är ännu mer effektiv, säger Eva Skillgate.

Ett år efter behandlingen fick både indexgruppen och kontrollgruppen svara på frågor om hur de upplevde sin smärta och sina kroppsliga funktioner. Det visade sig att båda grupperna hade minskad smärta och bättre funktion. 67 procent hade minskad smärta i naprapatgruppen, jämfört med 50 procent i kontrollgruppen. 75 procent av patienterna i naprapatgruppen upplevde en förbättring i funktionen, jämfört med 58 i kontrollgruppen.

– Det innebär 30 procents större chans till minskning av smärta i naprapatgruppen. Sannolikt skulle en kombination av behandlingarna leda till en ännu större förbättring, menar Eva Skillgate.

Tillgänglig för alla
Eftersom det tidigare inte har funnits någon evidensbaserad forskning om naprapati har det skiljt sig i landet när det gäller vårdavtal. I vissa landsting har naprapati subventionerats, i andra inte.

– Det är förståeligt att staten, kommuner och landsting vill ha evidens kring de behandlingsmetoder man subventionerar, menar Eva Skillgate.

Men hon anser att resultaten, tillsammans med tidigare forskning om manuell terapi, ger tillräckliga belägg för att naprapati är effektivt på lång sikt för patienter med ospecifika rygg- och nackproblem. På sikt hoppas hon att det öppnar upp för att alla landsting börjar subventionera naprapati.

– Det borde finnas tillgång till den vård patienterna behöver. Det ska inte handla om var i landet man bor eller om man har råd att betala ur egen ficka, säger Eva Skillgate.

 

Källa: Suntarbetsliv