kontakt@ryggklinik.nu

Napapati

NAPRAPATI

Napapati är att korrigera orsakerna till lidande 

Naprapater arbetar med funktionsrubbningar och smärtillstånd i rörelseorganen. Genom att gå igenom din historia och göra neurologiska och ortopedmedicinska tester fastställer vi en diagnos och en behandling. 


Räkna med att du behöver behandlas två till fem gånger. Behandlingen sker i huvudsak genom naprapatens händer. Det handlar om särskilda handgrepp, manipulation, mobilisering, muskeltöjningsteknik och massage. 


Vid behov används även elektroterapi. Rehabilitering från en skada sker oftast med hjälp av behovsanpassad och individanpassad behandling och träning. Skulle det behövas görs kompletterande utredningar i ett etablerat samarbete med läkare och övrig sjukvård.


Behandlingar och program för 

Nacke huvudvärk, nackspärr, yrsel, migrän. 

Arm domningar, tennisarmbåge, värk, spänningar. 

Ryggskott ischias, kroniska smärtor, rörelseinskränkningar, stelhet. 

Ben muskelbristningar, knäskador. 

Fot vrickningar, ledbandsskador, problem med hälsenan. 


Några begrepp och vad de betyder. 

Manipulation. Manipulationsbehandling kan förbättra funktionen i en led. Genom att vrida leden inom dess fysiologiska rörelseomfång och göra en snabb »knyck« i ett specifikt läge kan ledens funktion förbättras. 

Mobilisering. Mobilisering av en led innebär att man vrider leden inom dess fysiologiska rörelseomfång, stannar i ett specifikt läge där patienten får arbeta med motstånd en liten stund. Detta förbättrar ledens funktion successivt. 

Artikulering. Artikulering används för att få tillbaka full rörlighet när en större led har en inskränkt rörelseförmåga. Leden ställs in i den riktning som rörelsen är inskränkt och man »gungar« sakta i den riktningen för att förbättra funktionen.PA Forsberg
Leg.naprapat


Sara Koch
Leg.naprapat


Ida Sillman
Leg.naprapat


Emelie Forsberg
Leg.naprapat