kontakt@ryggklinik.nu

Sjukgymnastik/fysioterapi

SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPi

Vad är sjukgymnastik och vad gör en sjukgymnast? 

Sjukgymnastik handlar om att utreda, förebygga och behandla problem eller störningar i kroppens ledsystem och muskelsystem. 


En sjukgymnast utgår ifrån patientens sjukdomshistoria och aktuella besvär och går sedan vidare med funktionsanalys och manuella undersökningar och tester för att se vilka strukturer som är orsak till besvären. Den sjukgymnastiska behandlingen består bl.a. av mobilisering eller manipulation av stela leder, massage, triggerpunktsbehandling, muskeltöjning samt rehabilitering och anpassad träning. Laser och stötvågsbehandling används ofta vid överbelastningsskador eller inflammatoriska tillstånd. Tillsammans med patienten lägger sjukgymnasten upp en behandlingsplan för att på bästa sätt bygga upp och återskapa en god fysisk funktion. 


Hemprogram med övningar för rörlighet och styrka samt muskeltöjningar ges ofta som komplement till övrig behandling och är en viktig del för att du som patient ska förbättras så snabbt som möjligt och kunna jobba vidare på egen hand för ett varaktigt resultat. Ryggklinik i Sundsvall och Härnösand har sjukgymnast och erbjuder sjukgymnastikLinda Olivelöf
Leg.sjukgymnast


Sandra Sandberg
Leg. fysioterapeut