kontakt@ryggklinik.nu

Förkylningssymptom?

Publicerad den 29 juni 2022

 Känner du av symtom som feber, hosta eller andnöd?

Eller har du varit i kontakt med någon drabbad av Coronaviruset de senaste 7 dagarna? Begränsa sociala kontakter & ring oss för att boka av ev. bokat besök.